Vision

Vision för 1Göteborg


Vi som medverkar i 1Göteborg vill verka för en jämlik och inkluderande stad, ett Göteborg där samma levnadsvillkor gäller oavsett var du bor och vem du är. Vi vill verka för att människor rör sig över stadsdelsgränserna och möts. Vi vill verka mot splittring i en segregerad stad och öka känslan av en gemensam identitet, ett gemensamt Göteborg.

Genom 1Göteborg vill vi visa att vi är många som vill mycket, att vi inte accepterar splittringspolitik och utdömandet av vissa stadsdelar som “No go zones”. Vi vill ena kulturlivet i Göteborg och göra det tillgängligt och välkomnande för alla. Vi vill stärka det kulturella nätverket i Göteborg för såväl arrangörer som musiker och publik.

Vår vision är ett årligen återkommande 1Göteborg och ett stadigt växande nätverk av arrangörer, kulturutövare och publik som vill verka för en enad stad.

Värdegrund för Musiker Mot Rasism

– Alla människor har lika värde. Vi tror på medmänsklighet och omtanke för alla.
– De mänskliga rättigheterna är universella. Oavsett land, kultur och sammanhang.
– Alla har rätt till sin kultur och att utöva sin religion.
– Vi tror på en human flykting- och biståndspolitik.
– Vi tror på mångfald och att den berikar.
– Vi tror på att kulturer och dess konstärliga uttrycksformer växer och frodas i mötet med varandra.
– Vi tar avstånd från all form av rasism och diskriminering